Seçimler Tokyo Olimpiyatları sonrasında yapılacak

Olimpiyatların ertelenmesinin ardından Bağımsız Federasyonların seçimlerinin ne zaman yapılacağı sorusu cevabını buldu.

Seçimler Tokyo Olimpiyatları sonrasında yapılacak

Spor Genel Müdür Yarımcısı Murat Kocakaya, bugün federasyonlara gönderdiği yazıyla seçimlerin önümüzdeki yılki  Tokyo olimpiyatlarının ardından yapılacağını duyurdu. Murat Kocakaya federasyonlara gönderdiği resmi yazıda şu cümlelere yer verdi; "2020  yılında  yapılması  gereken  Yaz  Olimpiyat  Oyunları  Uluslararası  Olimpiyat  Komitesi(IOC) tarafından  dünyayı  ve  ülkemizi etkisi altına alan Covid-19  salgını  nedeniyle  bir  yıl  sonrasına ertelenmiştir. 3289 sayılı "Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu"nun Ek 9 uncu maddesi 3 üncü fıkrasıile  Bağımsız  Spor  Federasyonlarının  Çalışma  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Yönetmelik'in10 uncu  maddesi  hükümlerine  göre; Bağımsız Spor Federasyonları olağan genel kurullarının;olimpik ve paralimpik spor dallarında ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer spor dallarında yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden, Kanunun Ek 9 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 12/4/2011 tarihinden sonra kurulacak federasyonlarda ise; kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacağı öngörülmüştür. Buna  göre,  hem  Kanun  hem  Yönetmelik  hükmü  uyarınca  spor  federasyonlarının olağan genel kurullarının olimpik veya paralimpik spor dallarının ilgili olimpiyat oyunlarının, diğer  spor  dallarında  ise  yaz  olimpiyat  oyunlarının  bitiminden  itibaren  üç  ay  içerisinde yapılması zorunludur. Öte  yandan,  3289  sayılı  Kanunun  Ek  9  uncu  maddesinde  olağan  genel  kurulun yapılacağı  tarihler  belirlenmesine  rağmen  federasyon  başkanlarının  görev  süresine  ilişkin herhangi  bir  düzenlemeye  yer  verilmemiştir.  Bu  nedenle,  Yönetmeliğe  göre  daha  üst düzenleyici işlem durumda bulunan Kanuna göre, federasyon başkanlarının olağanüstü genel kurul yapılmasına ilişkin haller dışında, görev süreleri olimpik veya paralimpik spor dallarının ilgili  olimpiyat  oyunlarının,  diğer  spor  dallarında  ise  yaz  olimpiyat  oyunlarının  bitiminden itibaren üç ay içersinde yapılacak genel kurula kadar devam edecektir.Yukarıda  belirtilen  sebeplerle,  Covid-19  salgınının  meydana  getirdiği  olağanüstü durum  ve  Olimpiyat  oyunları  hazırlıkları  da  gözetilerek;  3289  sayılı  Kanunun  Ek  9  uncu maddesi uyarınca olimpik veya paralimpik spor dallarının yaz olimpiyat oyunlarıyla ilgili olan spor  federasyonları  ile  olimpik  veya  paralimpik  olmayan  spor  dallarının  bağlı  olduğu  spor federasyonlarının  olağan  genel  kurullarının  2021  yılında Tokyo'da  yapılacak Yaz Olimpiyat Oyunlarının  bitiminden itibaren  üç ay içerisinde  yapılması  ve  bu  süre zarfına  kadar mevcut başkan, yönetim ve diğer kurulların görevlerine devam etmesi,Bu kapsamda, Covid-19 salgını ile ilgili olarak Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumların aldıkları tüm tedbirlere titizlikle uyulmak kaydıyla, 2021 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik  oyunları  hazırlık  çalışmalarının  aksatılmasına  mahal  verilmedensürdürülmesi hususlarına Bilgi ve gereğini rica  ederim."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
coin news
hank inu
vps server