Ağalık ihalesine girecekler ne ödeyecek?

659 ncu Kırkpınar Ağası olmak isteyenler için ihale şartnamesi yayınlandı. Teminat 1.650 Tl, ek teminat 11.000 Bin,  şartname bedeli  ise 25 Bin Tl

Ağalık ihalesine girecekler ne ödeyecek?

Edirne Belediye Başkanlığı 1-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin son günündeki ağalık artırması için ihale şartnamesini açıkladı.7 Temmuz 2019 günü saat 15.00’te yapılacak olan 659 ncu Kırkpınar Ağalığı için adaylar 1.650  Tl geçici teminat yatıracak. İhaleye katılacak olan adaylar geçici teminatın yanında 11 Bin  lira da ek teminat yatıracaklar, ayrıca şartnameyi almak içinde 25 Bin Tl. ödeyecekler.

İŞTE ŞARTLAR

2020 Yılı 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Geleneksel Kırkpınar Ağalığı Ünvanı, geleneksel öğeler nedeniyle şart koşulan sembolik olmak üzere 1 (bir) adet koç, 2886 Sayılı Kanunun 51/a maddesine göre Pazarlık usulü (açık arttırma) ile satışa çıkarılacaktır.İşin tahmini bedeli 55.000,000 TL olup, geçici teminatı 1.650,00.TL dir.İhaleye katılacak olan talipliler, geçici teminatın haricinde 11.000,00 TL ek teminat yatıracaklardır.Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde ücretsiz görülebilir veya 25.000,00 TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye Katılacak Taliplilerden İstenecek Belgeler;

4- İhaleye katılacak taliplilerden istenecek belgeler; a-) Kişilerden; İkametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan sureti. b-) Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odasından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” ve imza sirküleri. (2019 yılı vizeli) c-) İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekâletname. d-) Sabıka sicil kaydı. (2019 yılı tarihli) e-) İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı. f- ) Kırkpınar Güreşleri ile ilgili bilgi ve diğer dokümanları içeren 25.000,00 TL (yirmibeşbin) tutarındaki dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz. g-) Kişisel olarak ve ortağı ve/veya yöneticisi olduğu şirket var ise şahsen ve ilişikli olduğu şirketin Belediyemize borcu olmadığına dair, Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları İlişiksiz Belgesi. (2019 yılı içerisinde alınmış belge) Geleneksel Kırkpınar Ağalık İhale bedeli ihalenin yapıldığı tarihten başlamak üzere en geç 15 (onbeş) gün içinde Belediyemize peşin olarak ödenecektir. 2886 sayılı D.İ.K. nun 29. Maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İsteklilerin ek teminat ve geçici teminat bedeline ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 07 Temmuz 2019 Pazar günü saat 15:00’da Edirne Belediye Encümenine başvurmaları gerekmektedir. İhale Edirne Sarayiçi Mevkii güreş sahasında yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 15:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER