SGK PRİME ESAS KAZANÇLAR-AYLIK PRİM TUTARLARI

39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2021 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arası için tespit edilerek, 30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 (yüz ondokuz lira yirmibeş kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için (SSK) ;

Günlük kazanç alt sınırı : 119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 3.577,50 TL

Çırak ve öğrenciler için;

Günlük kazanç tutarı : 59,63 TL(*)

Aylık kazanç tutarı : 1.788,90 TL

Buna göre, bu kapsamda yer alan öğrenci, bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları;

Günlük kazanç tutarı : 119,25 TL

Aylık kazanç tutarı : 3.577,50 TL

Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları;

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların (SSK) ;

Yemek parası: 119,25 TL x % 6 = 7,16 TL (*) (Günlük)

Çocuk zammı: 3.577,50 TL x % 2 = 71,55 TL (Aylık)

Aile zammı (yardımı):3.577,50 TL x %10 =357,75 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 10 x % 37,5 = 447,19 (*) TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 30 x % 37,5 = 1,341,56 TL

Ev hizmetlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

1Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 10 x % 32 = 381,60 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 119,25 x 30 x % 32 = 1.144,80 TL

10 günden az sigortalı çalıştıranlar ile sigortalılar yönünden yapılacak ödemeler

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri iş kazası ve meslek hastalığı primi,

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için 119,25 x % 2 = 2,39 TL (*)

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için 2,39 x 9 = 21,51 TL

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

Günlük kazanç alt sınırına göre :119,25 TL x 28 x % 34,5 =1.151,96 (*) TL,

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar,

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 28 x % 32,5 = 1.085,18 TL (*),

işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 28 x % 35,5 = 1.185,35 (*) TL,

2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı;

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

119,25 TL x 15 x % 32,5 = 581,34 TL

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

(1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların (BAĞ-KUR esnaf, muhtar, vb),

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 30 x % 34,5 = 1.234,24 (*) TL,

 (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar (BAĞ-KUR Tarım),

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 28 x % 34,5 = 1.151,96 (*) TL,

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı,

119,25 TL x 30 x % 32 = 1.144,80 TL ,

3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı :119,25 TL x % 45 = 53,66 TL

5510/ 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında (askerlik, doğum vb.); Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 119,25 TL x % 32= 38,16 TL

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

3.577.50 x % 3 = 107,33 TL, 

Emzirme ödeneği

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 14,6 olduğu dikkate alındığında, 2020 yılında 202,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2021 yılında 232,00 TL olacaktır.

Cenaze ödeneği

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 14,6 olarak açıklanması nedeniyle 2020 yılında 801,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2021 yılı için 918,00 TL olarak belirlenmiştir.

İdari para cezaları

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında işlenen fiiller için 3.577,50 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

YORUM EKLE