"Kadın cinayetleri Politiktir"

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı Edirne İl Temsilciliği, "Ataerkil düşünce yapısı, kadının bir birey olarak var olma mücadelesinde aşmamız gereken en önemli engeldir. Bu düşünce yapısı, maalesef ki tüm dünyada ve de ülkemizde her gün kadınların öldürülmesine neden olmaktadır"

"Kadın cinayetleri Politiktir"

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı Edirne İl Temsilciliği önceki gün kentimizde meydana gelen kadın cinayetiyle ilgili yazılı basın açıklaması gerçekleştirdi. İl temsilcileri; Ahmet Baran Yazgan, Serkan Liznak ve Ramazan Tanal tarafından yapılan basın açıklamasında:“Bizim görevimiz toplumun laiklik ve demokrat altyapı ile eğitilmesine katkıda bulunurken; aynı zamanda, insani değerleri yok sayan bu tür eylemlerin de sonuna kadar karşısında durmaktır. İşte bu duygularla bu elim olayı kınıyoruz ve bu olayın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

“KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR!”

“Ataerkil düşünce yapısı, kadının bir birey olarak var olma mücadelesinde aşmamız gereken en önemli engeldir. Bu düşünce yapısı, maalesef ki tüm dünyada ve de ülkemizde her gün kadınların öldürülmesine neden olmaktadır. Ataerkil yapıyı besleyen, kadını toplumdan dışlayan ve varlığına kasteden söylemler bu cinayetlere ortaktır. Bu nedenle, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!” diyoruz diyen temsilciler, “Laiklik kavramı hümanizme inanmış insanların skolastik düşüncelerden kurtulması temelinde oluşmuş, günümüzde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamını taşısa da aslında hümanist bir akılcılığı temsil etmektedir. Hümanist ve akılcı bir insan, asla birinin katliyle kendisinin ve toplumun bir yere varamayacağını bilir. Bizim görevimiz toplumun laiklik ve demokrat altyapı ile eğitilmesine katkıda bulunurken; aynı zamanda insani değerleri yok sayan bu tür eylemlerin de sonuna kadar karşısında durmaktır. İşte duygularla bu elim olayı kınıyor ve takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.” dediler.

VAKIF HAKKINDA GENEL BİLGİ

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı - TÜLOV, 2002 yılında kurulmuş olup, merkezi İzmir’dedir. TÜLOV, Cumhuriyet’in kazanımlarının ve bu topluma katmış olduğu değerlerin bir taşıyıcısı olmak için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

AMAÇLARI

-Yurt dışında bilimsel ve kültürel araştırmalar dayalı olarak Türkiye’yi tanıtmak, Türkiye aleyhine lobi faaliyetlerini etkisiz kılmak için ilgili kişi ve kuruluşlara bilimsel ve kültürel araştırmalara dayalı bilgi üretip sunmak, Türkiye lobisi yapmak,

-Türkiye’nin ulusal birliği, bölünmez bütünlüğü, ilke ve hedefleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal, turistik, ekonomik alanlarda ülke ve dünya halklarının bilgilendirilmesine, ülkemizin doğal, kültürel, tarihsel zenginliklerinin değerlendirilmesine ve korunmasına katkıda bulunmak, Türkiye’nin doğru olarak tanıtılmasına yardımcı olmak, olumlu bir imaj yaratılmasına etki edebilecek gelişmeleri sürekli hale getirmek,

-Bilimsel ve kültürel esaslara dayalı faaliyetlerle Türkiye’nin tanıtımını yapmak, Türkiye’ye karşı yürütülen lobi faaliyetlerine karşı ilgili makamlar ve kişiler için bilgi üretmek, araştırma yapmak Türkiye için lobi faaliyetlerinde bulunmak, Türkiye’nin tezlerini dünya kamuoyunda daha doğru ve yaygın bir şekilde yansıtmak, Türkiye’nin sahip olduğu doğal, kültürel, tarihsel ve sanatsal zenginliklerin etkin tanımını yapmak ve bu amaç doğrultusunda demokrasi ve çağdaş değerlerle uyumlu, dayanışmanın, insanı insan kılan, toplumda sevgi, güven ve hoşgörünün kaynağı, temel bir ilke olduğu bilinciyle bu anlayışın gereği olarak dostluğun, sevginin, hoşgörünün, yardımlaşmanın, dayanışmanın uygulanması ve yaygınlaşması için çalışmalar yapmak,

-Demokrasi ve laiklik anlayışı temelinde araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek, bu amaçla bilimsel kültürel faaliyetlerde bulunmak şeklinde açıklamaktadır

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
coin news
hank inu
vps server