KEŞKE YAPABİLSELER !!!!

Bu kadar sıkıntıya rağmen, seçmen vatandaş, neden başta ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerine teveccüh göstererek iktidar alternatifi gümbür gümbür belirlenmiyor?

Hele Cumhuriyeti kuran parti olarak CHP nin altı ilkesinden en önemlisi olan MİLLİYETÇİLİĞİN düstur kabul edilerek proje üretilmesi şarttır. Göstermelik Atatürkçü söylemlerle parti büyüyemiyor. Bu yüzden muhalefet partilerince;

1- Vergi adaleti nasıl çözülecek, 27 milyon çalışan ve emeklinin vergi yükünden kurtulması için çözüm projesi ve finans kaynağı ortaya konmalı

2- Tamamen dışa bağlı primer enerji kaynağı bağımlılığını hızla azaltacak çözüm projesini detaylarıyla her gün anlatılmalı

3- Atatürk milliyetçiliğini baz alarak yerli kaynaklarımızı nasıl kullanacağımızı net projelerle seçmene anlatılmalı, sağlığın, eğitimin ücretsiz olacağı programları anlatılmalıdır

4- Kamu harcamalarını tek bir hesapta toplayıp bir havuz oluşturarak takip etmek(Cumhuriyetin ilk yirmi yılında olduğu gibi, Necmettin Erbakan  hükümetincede kısmen uygulanmıştı) DPT nın tekrar kurulacağını kamu disiplininin sağlanacağı anlatılmalı

5- Yerleşim birimleri mücavir alanları içindeki arazilerin kontrolü tek merkezden yapılıp rant ekonomisi önü kesilecek projelerin açıklanması,

6- Haksız şekilde özelleştirildiği tespit edilen kamu yatırımlarının milli anlayışa göre kamulaştırılacağı uygulama projesinin detaylarıyla anlatılması

7- Dünyada giderek stratejik önemi artan gıda üretimi konusunda Türk çiftçisinin zengin tarım kültürünü şaha kaldıracak milli tarım politikasıyla çiftçimiz desteklenerek Cumhuriyetin ilk yıllarındaki tarımsal üretim seferberliği yaratacak projelerin ortaya konması

8- Her il için yerel yönetimlerce uygulanacak milli kaynaklarımızın kullanımı için ''Stratejik Planlar'' hazırlayarak illerdeki her seçmenin anlayacağı şekilde partilerin il teşkilatları bunları ısrarla anlatmalıdır.

9- Yerel yönetimlerin ve belediyelerin savurgan harcamalarının durdurularak yerel harcamaları mutlaka denetleyecek parti il teşkilatlarına yetki verecek düzenlemeler yapılmalıdır.

10- Devletin savurgan harcamalarının durduracak bir düzenlemenin yapılarak birçok kamu binasının en uygun şekilde kamu adına kullandırılacağı programın derhal açıklanması

11- Partilerin hızla değişen dünya düzenine ayak uyduracak politikalar üretecek kadroları oluşturması şarttır. Artık esnaf ziyareti,

ve kasaba politikalarıyla bunların olmayacağı çok açıktır. Bunun yerine bilim insanlarıyla  donanımlı insanlarla entegre olacak il teşkilatları oluşturarak yeni programlarla Türkiye'yi geleceğe taşıyacak siyasi kadrolar seçmene sunulmalıdır. Parti genel merkezlerinin politbüro saltanatından vazgeçip, geçmişte olduğu gibi partilerin hazine yardımlarının kaldırılacağı açıklanmalıdır. Taş yerinde ağırdır darbı meseli, esas alınarak,Partilerin il teşkilatlarının ehil liyakatli kişilerden belirleneceği anlatılmalıdır.

YORUM EKLE