İslam’ın Ahlaka Verdiği Değer

Bir ayet;

Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.

Bir hadis;

En olgun mümin ahlakı en güzel olandır.

Bir dua;

Allahım! Yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzel eyle.

Ahlak, insanın ruhunda yerleşen alışkanlıklardır. Bu alışkanlıklar kendi isteğimizle fiil ve davranışlarımızı meydana getirir. Organlarımızın hareketleri ruhumuza bağlıdır.

Ruhumuza güzel huylar, iyi alışkanlıklar yerleşirse organlarımızın fiil ve davranışları iyi olur. Buna “Güzel ahlak” denir.

Ruhumuza kötü huy ve fena alışkanlıklar yerleşirse organlarımızın fiil ve davranışları da kötü olur, buna da “Kötü ahlak” denir.

Bu sebeple, söz ve davranışlarımızın iyi, ahlakımızın güzel olabilmesi için ruhumuzun kötü huylardan temizlenerek iyi huy ve güzel alışkanlıklarla donatılması gerekir.

Dinimizde ahlakın büyük önemi vardır. İslam’ın gayesi, insanları güzel ahlak sahibi yaparak olgunlaştırmaktır. Dinin emir ve yasaklarına bakınca, bunu açık bir şekilde görebiliriz.

Peygamberimiz,

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”

“ İslam, güzel ahlaktır.”

“…Kıyamet gününde bana en yakınınız, ahlakı en güzel olanınızdır.” Şeklinde hep ahlaka vurgu yapar.

İslam, güzel ahlak olduğuna göre, Müslümanın da güzel ahlak sahibi olması gerekir. Esasen, Müslümanın değeri ahlakının güzelliği ile ölçülür. İmanın meyvesi güzel ahlaktır. Müslüman, Allah’ın ve Peygamberin sevgisini iyi davranışları ve güzel ahlakı sayesinde kazanır.

Merhameti sonsuz olan Yüce Allah’ın rızasına ermek, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin sevgisini kazanarak onun yakınında bulunmak, iyi ahlak sahibi olmakla mümkündür.

(Edirne İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır)

Hazırlayan: Halit DERİN ( Vaiz )

YORUM EKLE