Oyun Sektöründeki Büyüme Yatırımcıların Dikkatini Çekiyor

Oyun sektörü dünyanın en hızlı büyüyen ve en büyük potansiyele sahip sektörlerinden biridir.

Oyun Sektöründeki Büyüme Yatırımcıların Dikkatini Çekiyor

Bunun yanı sıra ülkemizde bulunan başarılı mobil oyun şirketleri son yıllarda dünyanın önde gelen oyun şirketleri tarafından yüksek değerlemelerle satın alınmaktadır. Bu gibi etkenlere bağlı olarak Türkiye’de oyun şirketi kurmak isteyen girişimcilerin sayısında ciddi bir artış gözlenmektedir. Giderek büyüyen ve büyük potansiyele sahip bulunan oyun sektöründen pay almak isteyen girişimciler için oyun şirketi kurmak maliyeti nedeniyle genellikle şahıs şirketi kurularak başlatılan bir süreçtir. Ancak şahıs şirketi kurmak maliyetinin düşüklüğü nedeniyle kuruluş aşamasında girişimciler için avantaj sağlasa da bu tercih ilerleyen dönemlerde bir dezavantaj haline gelebilmektedir. 

Limited şirket en az bir en çok elli ortak ile kurulabilen bir sermaye şirketi olup yapılan son düzenlemeler ile birlikte limited şirket kuruluşu sırasında bankada hesap açılması ve sermayenin en az % 25’lik kısmının bloke edilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.  Taahhüt edilmiş olan sermayenin, şirketin kuruluşundan sonra, 2 yıl içerisinde şirket hesabına yatırılması şu an yürürlükte olan uygulama kapsamında mümkündür. Limited şirket en az 10.000 TL nakdi sermaye ile kurulabilir. Limited şirketler özellikle vergi konusunda şahıs şirketlerine göre oldukça avantajlıdır. Faaliyet alanından bağımsız olarak, şahıs şirketlerinde elde edilen gelir kişisel gelir vergisine tabidir. Anonim ya da limited şirket gibi sermaye şirketlerinde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Limited ve anonim şirketlerde vergilendirmeler sabit oran üzerinden uygulanır. Şahıs şirketlerinde ise kişinin ödemesi gereken vergi miktarı kazanç ile doğru orantılı olarak artar. Anonim şirketlerde, hisse sahipleri hisselerini iki yıl ellerinde tuttuktan sonra sattıklarında vergi ödenmesi yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmazlar. Ayrıca, anonim şirketlerde pay devri işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılması da oldukça avantajlıdır. Bu nedenle vergilendirme başta olmak üzere bazı avantajlardan yararlanılması için şahıs şirketi yerine limited ya da anonim şirket kurmak daha doğru bir adım olabilir. Bununla birlikte oyun firmalarının oyunlarını nerede ve nasıl yayınlayacağı da vergisel avantajlardan yararlanılıp yararlanılmayacağı konusunda belirleyici olacağından girişimcilerin tüm bu faktörleri değerlendirdikten sonra en doğru kararı vermesi mümkündür.

Genç Girişimci Destekleri Hakkında Bilgi Sahibi misiniz?

Ülkemizdeki genç nüfus sayısı oldukça fazla olsa da vergi yükümlülükleri ve ekonomik kaynak yetersizliği gençlerin kendi işlerini kurma konusunda harekete geçmesini engellemektedir. Bu aşamada devreye giren devlet düzenlemeleri kapsamında işsizliğin azaltılması, ticari hayata girmeyi planlayan genç girişimcilerin cesaretlendirilmesi ve yüklerinin hafifletilmesi amaçlanmaktadır.

Genç girişimci desteğinden 18 yaşını tamamlamış ancak 29 yaşını tamamlamamış genç girişimciler yararlanabilirler. Aynı zamanda Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20.maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnası kapsamında olunması şartı aranır. Genç girişimci desteğinden yararlanacak olan girişimcilerin Bağ-Kur kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk kez sigortalı olmaları, serbest meslek ya da ticari faaliyet nedeniyle adlarına ilk kez mükellefiyet tesis edilmiş olması, adi ortaklık ya da şahıs şirketi kurmaları durumunda 12 ay boyunca Bağ-Kur prim desteğinden yararlanmaları mümkündür.

İşe başlangıçları 01.06 2018 tarihinden önce olan, bir başka şirkette ortaklığı olan ya da daha önce vergi mükellefi olup kapatmış bulunan kişiler bu destekten yararlanamazlar. Aynı şekilde limited ya da anonim şirket kuruluşlarında da genç girişimci desteğinden yararlanılması mümkün değildir.

Bu koşulları yerine getiren mükellefler genç girişimci desteği kapsamında 3 yıl boyunca 75.000 TL’ye kadar gelir vergisinden muaf oldukları gibi 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri de Hazine tarafından karşılanır. 2021 yılında ödenecek en düşük Bağ-Kur priminin aylık 1055,36 TL olduğu göz önünde bulundurulduğunda teşvikten yararlanan girişimcinin 12 ay boyunca ödemesi gereken toplam 12664,32 TL primin Hazine tarafından karşılanacağı söylenilebilir. 

Genç girişimci desteğinden yararlanılırken işe başlama tarihi dikkate alınır. Başvuru esnasında girişimcinin işe başlama tarihi, şirket kuruluş tarihi olarak kabul edilip teşvik başvurusu onaylanabilir. Eğer şirketin kuruluş tarihi öncesinde kişinin kayıt dışı gelirleri varsa ve ilerleyen dönemlerde bu durum tespit edilirse; kayıt dışı gelirler için cezai işlem uygulanmasının yanı sıra genç girişimci desteğinden haksız yere faydalanıldığı için de cezai işlem uygulanabilir. Ve elde edilen faydaların iadesinin talebi gündeme gelebilir.

Bunlara ek olarak; genç girişimci teşviklerinden yalnızca bir sefere mahsus olmak üzere yararlanılabilir. Teşviğin alındığı faaliyet bırakıldıktan sonra üç yıllık süre içerisinde yeni bir faaliyete başlanılmış olsa dahi teşvik hakkı kaybolmuş olur. 

Sigorta prim teşvikinden yararlanmak ve genç girişimci şirketi kurmak isteyen sigortalı kişilere dair tescil işlemleri; bağlı bulunuyor oldukları Vergi Dairesi’nden temin edecekleri “Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası” belgesi ile bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

Ülkemizde herhangi bir şirket türünün açılması için belirli bir maliyet gerektiği gibi oyun şirketi kurmak ve genç girişimci şirketi kurmak için de girişimcilerin belirli bir maliyeti üstlenmesi gerekmektedir. Şirket kuruluş maliyetleri şehirden şehire farklılık gösterebilmekte olup İzmir mali müşavir hizmetleri kapsamında yapılan tüm işlemlerin ücretlendirilmesinde İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından belirlenen tarifeler baz alınmaktadır.
 

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 14:02
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
coin news
hank inu
vps server