Edirne göç alıyor, göç veriyor.

TÜİK verilerine göre Edirne en çok göç alan iller arasında 40. sırada yer aldı. En çok göç veren iller arasında ise 54. Sırada. TÜİK verilerine göre göç alma ve vermenin en büyük nedeni eğitim.

Edirne göç alıyor, göç veriyor.

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti.  En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu. Edirne iline bakıldığında ise, 19 443 kişi ile en çok göç alan iller arasında 40. Sırada yer almıştır. Ayrıca Edirne’de net göç 3 621, net göç hızı ‰8,8 oldu.

EDİRNE EN ÇOK GÖÇ VEREN İLLER ARASINDA 54. SIRADA YER ALDI.

En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 408 bin 165 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; onu 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli oldu. Edirne iline bakıldığında ise, 15 822 kişi ile en çok göç veren iller arasında 54. Sırada yer aldı

İstanbul, 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti.  En az göç alan iller  

Edirne’de İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı %11,9 oldu.

Edirne ilinde toplam genç nüfus sayısına (18-24 yaş) bakıldığında 25 343 erkek, 22 242 kadın ve toplam 47 585 oldu. Türkiye'de 2021 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 386 bin 646 genç, ikamet ettiği ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptırdı. Söz konusu gençlerin 18-24 yaş grubunda bulunan genç nüfus içindeki oranı %4,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde %3,7 iken genç kadınlarda %4,7 oldu. Edirne ilinde 2021 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 2 593 erkek, 3 065 kadın ve toplam 5 658 genç, ikamet ettiği ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptırdı. İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı üniversitelerin bulunduğu illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin %17,5 ile Isparta olduğu görüldü. Bu ili %16,8 ile Bayburt ve %16,7 ile Burdur izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %0,2 ile Şanlıurfa, %0,4 ile Şırnak ve %0,7 ile Mardin ve Diyarbakır oldu. Edirne’den başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı üniversitelerin bulunduğu illere göre incelendiğinde bu oran Erkeklerde %10,2, kadınlarda %13,8 ve toplamda ise 11,9 oldu. 

EDİRNE’DE EN ÖNEMLİ GÖÇ ALMA NEDENİ EĞİTİM OLDU.

Edirne ilinin göç etme nedenine göre aldığı toplam göç 19 443 oldu. Göç hareketliliği incelendiğinde, en önemli göç alma nedeni 8 097 ile Eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla hane/aile fertlerinden birine bağımlı göç (3 251), daha iyi konut ve yaşam koşulları (2 423), tayin/iş değişikliği (1 704), işe başlamak, iş bulmak ( 1 008), medeni durum değişikliği/ ailevi nedenler (748), ev alınması (464), aile yanına/ memlekete geri dönme (253), emeklilik (94) ve sağlık (88) nedenleri izledi.

EDİRNE’DE EN ÖNEMLİ GÖÇ VERME NEDENİ EĞİTİM OLDU.

Edirne ilinin göç etme nedenine göre verdiği toplam göç 15 822 oldu. Göç hareketliliği incelendiğinde, en önemli göç verme nedeni 3 346 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla Hane/ aile fertlerinden birine bağımlı göç (3 041), işe başlamak, iş bulmak (2 007), daha iyi konut ve yaşam koşulları (1 904), tayin/iş değişikliği (1 767), medeni durum değişikliği/ ailevi nedenler (771), ev alınması (424), aile yanına/ memlekete geri dönme (243), sağlık (114) ve emeklilik (87) nedenleri izledi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
coin news
hank inu
vps server