Vergi yapılandırmasından kimler faydalanabilecek?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi yapılandırmasında son başvuru tarihi 30 Eylül 2021.

Vergi yapılandırmasından kimler faydalanabilecek?

Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Bağımsız Denetçi Serkan Kumdakcı, yeni düzenleme ile ilgili kritik noktaları 5 soru 5 cevap kapsamında değerlendirdi.

YAPILANDIRMADAN TÜM MÜKELLEFLER FAYDALANABİLİYOR MU?

Evet . 7326 sayılı kanunun, vergi yapılandırması, matrah ve vergi artırımı, bilançoların düzeltilmesi gibi tüm hükümlerden bütün vergi mükellefleri faydalanabiliyor. Ayıca yapmış olduğu ticari faaliyetlerden dolayı vergi mükellefi olması gerekirken mükellefiyet tesis ettirmemiş kişiler de matrah ve vergi artırımı hükümlerinden istifade edebiliyor.

YAPILANDIRMA HANGİ DÖNEME AİT BORÇLARI KAPSIYOR?

Yapılandırma kapsamına alınacak borçlar 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait tutarları kapsıyor.

30.04.2021 tarihi itibariyle;

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

İl özel idarelerinin 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları.şeklinde oluşan borçlar kanun kapsamında yapılandırılabilir.

SON GÜN YAPILAN BAŞVURULARDA YIĞILMA OLUYOR MU?

Şahsen müracaatlar yapılabildiği gibi  interaktif ortamdan da başvuru alınabiliyor.  Özellikle vergi daireleri ve SGK Müdürlükleri olmak üzere ilgili tüm kurumlarda yoğunluk yaşandığı gibi, sistemsel yoğunluklar ve internet problemleri ile de karşılaşılabiliyor.

Yapılandırma kaç taksitte gerçekleşiyor? İlk taksit ödemesi ne zaman?

Kanun kapsamında tanınan imkanları, ikişer aylık periyodlarla; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneği ile ödeyebilme imkanı bulunmaktadır. Borçlarını taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımız kanundaki vade farkını ödenmek suretiyle; 6, 9, 12, 18 taksit seçeneğinden birini tercih edebilecekler. 18 ay taksit seçeneğini tercih eden bir vatandaşımız borcunu 36 ayda ödeyecektir.

Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir;

6 eşit taksit için (1,09),

9 eşit taksit için (1,135),

12 eşit taksit için (1,18),

18 eşit taksit için (1,27).

Borçlarını 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendirmiş veya 7256 sayılı kanuna göre borcunu yapılandırılan ve hala taksitlerini ödemekte olanlar da kalan taksit tutarlarını yapılandırabilecekler.Vergi borçlarına ilişkin olarak, ödenmesi gereken ilk taksitin ödeme süresi (31 Ekim 2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 1 Kasım 2021 tarihine, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak başvurularda, ödenmesi gereken ilk taksitlerin ödeme süresi ise 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilir.

TAKSİT ÖDEMELERİNDE HANGİ KRİTERLER YAPILANDIRMAYI BOZUYOR?

Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi,

İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacaktır.Ayrıca;

Taksitli ödemelerde (taksitin 10’unu geçmemek üzere) 10 TL’ye kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacaktır.

Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecekler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
coin news
hank inu
vps server