Denetleme yapılmıyor sözüne cevap geldi

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt'un fırınların denetlenmemesi ile ilgili ""Denetleyecek kurum bana hesap soruyor 'Bu adama neden ceza vermedin?' diye, çıkıp denetimini yapmıyor ve vatandaşını soydurmaya devam ediyor. Bana, 'üyene ceza ver' diyen adam çıkacak sahaya fiyatları denetleyecek." sözüne, İl Ticaret  Müdürlüğünden cevap geldi.

Denetleme yapılmıyor sözüne cevap geldi

Edirne'de ekmek  kavgası sürüyor. geçtiğimiz günlerde Edirne Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Cambaz'ın açıklamaları üzerine basın toplantısı düzenleyen ve açıklamalara tepki gösteren ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, denetimlerinde yapılmadığını belirterek, "Denetleyecek kurum bana hesap soruyor 'Bu adama neden ceza vermedin?' diye, çıkıp denetimini yapmıyor ve vatandaşını soydurmaya devam ediyor. Bana, 'üyene ceza ver' diyen adam çıkacak sahaya fiyatları denetleyecek. Ben kabul ediyorum, maliyetler tabii ki yüksek, girdi maliyetleri arttı ama bir tarafı korurken bir tarafı da batırmayalım. Ben üyemi tabii ki düşüneceğim ama vicdanımız var, biz de iş insanıyız. Türkiye ortalamasının üzerinde fiyat isteyeceksiniz, Türkiye ortalamasının üzerinde fiyat vereceğiz. Yok böyle bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

"DENETİMLER  YAPILIYOR, CEZALAR KESİLİYOR"

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt'un sözleri üzerine İl Ticaret Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bir meslek kuruluşu tarafından 30.11.2021 tarihinde yapılan basın toplantısında İlimizdeki ekmek fiyat tarifelerini konu alan işlemler ile birlikte Edirne Ticaret İl Müdürlüğümüzü itham eden ifadeler kullanılmış olup bu hususta yapılan açıklamalar hakkında kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Yapılan basın açıklamasında;İl Müdürlüğümüzün ilgili odalarca verilen ekmek fiyat tarifelerini denetlemediği,ifade edilmiştir. Bilindiği gibi,  06 Kasım 2020 tarihinde halk tipi ekmeğin kilogram fiyatı 7,14 TL. iken ilimizdeki bütün fırıncılar eş zamanlı kilogramını 10,00 TL’ den satışa başlamaları nedeniyle Valiliğimizin talimatları ile İl Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlar müşterek haksız fiyat denetimi yapılmış bu kapsamda il genelinde 112 fırın denetlenmiş olup 91 fırında haksız fiyat artışı tespit edilmiştir. Bu konuda düzenlenen tutanaklar, Haksız Fiyat artışı yönünden Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne,disiplin yönünden de işlem yapılmak üzere ilgili odalara bildirilmiştir.Yapılan işlemlerden de görüleceğiüzere, İl Müdürlüğümüz tarafından odalarca verilen tarifelerin uygulanıp uygulanmadığı denetlenmemiş haksız fiyat artışı olup olmadığı yönünde tutanak düzenlenmiştir. Hal böyle iken; 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanılarak hazırlanan 15.12.2004 tarihli ve 25671 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Tacir ve Sanayiciler Tarafından üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Tarifelerin Denetimi başlıklı 11. Maddesi “Bu Yönetmeliğe göre düzenlenen tarifelerin bulundurulması gerekli yerlerde bulundurulup bulundurulmadığı ve bu tarifelere uyulup uyulmadığı üyenin kayıtlı bulunduğu oda tarafından denetlenir.”Amir hükmü kapsamında,  ilgili odanın vermiş olduğu ekmek fiyat tarifesi denetimleri yine ilgili oda tarafından yapılması gerekirken bu hususta denetim yetkisi verilmemiş İl Müdürlüğümüzün yetkili olduğu yönünde yapmış olduğu açıklama ile kamuoyu yanıltılmıştır. Kaldı ki İl Müdürlüğümüzün belirtilen dönemde yapmış olduğu denetimi dahi tarife denetimi olarak açıklamışlardır. Bakanlığımız mevzuatında İl Müdürlüğümüzün ilgili odalarca belirlenen fiyat tarifelerini denetleme yönünde bir yetkisi bulunmaması nedeniyle bu denetimlerin ilgili odalarca yapılması kendi mevzuatları gereğidir.

İl Müdürlüğümüze yapılan diğer bir suçlamada Ticaret İl Müdürlüğünün hiçbir denetim yapmadığı yönündedir. Bu hususta Kanunların verdiği yetkiye dayanarak ayrıca Bakanlığımızın ve Valiliğimizin mevzuat çerçevesinde verdiği talimatlar gereği İl Müdürlüğümüzce özellikle son yıllarda her gün haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri İl genelinde yapılarak denetimin yapıldığı günün sonunda Bakanlığımıza iletilmektedir. 01.01.2021 tarihinden buyana 363 işyerinde1.795 adet üründe haksız fiyat artışı denetimi, 273 işyerinde 2.543 adet üründe fiyat etiketi denetimi yapılarak toplamda 636işyerinde 4.338ürün denetlenmiş, tespit edilen aykırılıklara idari işlem yapılmıştır.

Sonuç olarak, kurumlar suçlanmadan önce ilgililerin öncelikle kendi mevzuatlarını gözden geçirmeleri ve ona göre basına bilgi vermeleri bağlı bulundukları kurumlar açısından da önem arz etmektedir." denildi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
coin news
hank inu
vps server