Belediye Kiracılarına kötü haber

Halen işgalci durumunda olan  Edirne Belediyesinin kiracılarına kötü haber. Yıllardır kiracı olan ve şu an işgalci durumuna düşen işyeri sahipleri açık olarak yapılacak olan ihale ile karşı karşıya kalacaklar.

Belediye Kiracılarına kötü haber

Edirne Belediyesine ait işyerlerini kiralayan ve daha sonra yapılan şikayetler ile kiralama sözleşmeleri sona ererek işgalci durumuna düşen işyeri sahiplerine kötü haber geliyor. 3 yıldır sözleşmeleri yenilenmeyen ve işgalci durumunda olan işyeri sahipleri Edirne  Belediyesi tarafından yapılacak ihaleye katılmak zorunda kalacaklar.

İHALEYE YAPILMASI  ŞART OLDU

Belediye Başkanı  Recep Gürkan'ın tüm sorumluluğu üzerine alarak bu güne kadar ihale sürecini ertelemesinin suç olduğunu belirten ve yapılacak bir  şikayette Başkan Gürkan'ın yargılanabileceğini belirten hukukçular, Başkan Gürkan'ın bu durumdan kurtulmak için muhakkak ihale yapması gerektiğini belirttiler. Şartları göz önüne alan ve bu güne kadar esnafın yanında  yer alan Başkan  Gürkan'ın şartları daha fazla zorlamayacağı belirtilirken, yakın kaynaklar, en geç Kasım ayı içinde açık ihale yapılacağını ve ihale ile ilgili şartnamelerin hazırlandığını belirttiler.

AÇIK İHALE YAPILACAK

Edinilen bilgiye göre Edirne Belediyesi tüm işyerleri ile ilgili olarak  10 yıllık açık ihale yapacak. İhaleye gerekli şartları taşıyan herkes katılacak. Bilindiği gibi daha önce yapılması düşünülen açık ihaleler güvenlik nedeni ile iptal edilmiş ve konu İç işleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletilmişti. Ancak yakın kaynaklar yasa gereği Edirne Belediyesine ait işyerleri için açık ihale şartının getirdiğini ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bu güne kadar idare etmesine rağmen açık ihalenin yapılması gerektiğini belirtiyor. Yasaları uygulayacağı belirtilen Başkan Gürkan'ın bu konuda işgalci durumunda olan işyeri sahiplerine net bir açıklama yapması bekleniyor.

DEVİR YAPILAMIYOR

Halen işgalci durumunda  bulunan işyeri sahiplerinin devir  hakkı da bulunmuyor. Pandemi nedeni ile zor durumda olan ve işyerlerini devir etmek isteyenler, işgalci oldukları için devir yapamıyor. Bu arada Edirne Belediyesinin terminal içinde ihale sözleşmesi hazırladığı ve kısa süre içinde burasının ihalesinin yapılacağı belirtiliyor.

KİRALANAN ALANI BAŞKALARINA KİRALAYANLAR İÇİNDE YAPTIRIM GELİYOR

Öt yandan Edirne Belediyesinden kiraladıkları alanlar içinde başka işyerleri kurulmasına izin veren ve Belediyeye ait işyerlerini üçüncü şahıslara kiralayanlar içinde yaptım geleceği belirtildi. Bununla birlikte daha önce belirli bir alan için kiralama yapan ancak kirala yapılan alanlar dışına çıkanlar içinde bir düzenleme yapılacağı öğrenildi.

YASA NE DİYOR?

Belediye Taşınmazlarının Kiraya Verilmesi

Belediyelere ait olan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale yolu ile kiraya verilen taşınmaz mallarının kira süresi sonunda yeniden ihale düzenlemeden meclis kararı ile de olsa ihale yapılmadan kiraya verilmesi olanaksızdır. Bu kapsamda belediye taşınmazlarının hukuki statüleri yarı idari yarı özel hukuk kuralları uygulama alanı bulmaktadır. Bu nedenle, konu hakkında idareci ve kiracıların uzmanlık gerektiren bu alanda hukuki hizmet almaları önerilir.

BELEDİYE TAŞINMAZLARI İHALE OLMADAN KİRAYA VERİLEMEZ

2886 sayılı kanun gereği belediyelerin kiralama ilişkisi düzenlenmiş ve bu düzenleme işleyişinde nasıl olacağını açıkça ortaya koymaktadır. Aynı Kanun’un “Kiralarda sözleşme süresi” başlıklı 64.üncü maddesinde “Kiraya verilecek taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz, denildikten sonra; Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür.” Denilerek kiralama süresinin 10 yıldan fazla olamayacağı (istisnaları da belirtilerek) hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenleme nedeniyle; belediyelerin mülkiyetindeki taşınmaz malların kiraya verilme işinin;

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki ihale usullerine göre yapılması;

Yapılan ihale sonucu düzenlenen kira sözleşmelerinin en fazla on yıl olması; 10 YILIN BİTİMİNDEN SONRA KİRA YERİNE ECRİ MİSİL (KULLANMA BEDELİ)ALINMASI ,

Sözleşme süresi bitiminde ise aynı taşınmaz malın kiraya verilmesi işinin yeniden 2886 sayılı Kanun’daki usullerden biriyle ihale edilmesi gerekmektedir. Belediyeye ait kira süresi dolan gayrimenkullerin ihale yapılmaksızın kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması mümkün değildir. Yargıtay 6. HD. bir kararında “. Sözleşmede kira süresinin uzatıldığına ilişkin bir hüküm bulunmadığından kiracının bu tarihten itibaren 2886 sayılı Yasa’nın 75. maddesi uyarınca haksız işgalci durumunda bulunduğunun kabulü gerekir.” denilmektedir.

Belediye taşınmazlarının hukuki durumundan doğan kira ilişkisini bu şekilde açıklayabiliriz. “Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki pek çok ihtiyacını karşılamak üzere kurulan kamu tüzel kişileridir…. Başkasına ait bir maldan bir bedel karşılığında yararlanma esasına dayanan kira sözleşmesi, tarafların serbest iradeleriyle oluşur ve her iki taraf için borç doğurur. Bu nedenle genel olarak, özel hukuk kurallarına göre düzenlenmesi gerekir. Ancak, belediyeler ile belediyelere ait taşınmazlar arasındaki bağlantı, özel hukuktaki bir malikle-taşınmaz arasındaki mülkiyet ilişkisinden farklıdır. Zira özel hukukta malik, malına istediği gibi tasarruf edebilmede, onu dilediği fiyatla dilediğine satmada ya da kiralamada ve maldan elde ettiği geliri istediği gibi harcamada özgür olmasına karşın; belediyeler, sahip olduğu taşınmazlar üzerinde tasarrufta bulunurken bazı kurallara uymak durumundadırlar. Belediyeler, sahip oldukları taşınmazları, dilediklerine diledikleri fiyatla devredemezler. Söz konusu taşınmazlar, kamusal bir sorumlulukla ve kamu hukukunun belirlediği usule göre kullanılır ve bu yerlerden elde edilecek gelir, kamu idaresinin yapmakla yükümlü olduğu hizmette harcanır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
coin news
hank inu