Ahlak ve  Anlamı

 Ahlak ve  Anlamı

"İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak

şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak

kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar,

hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır."

Konfüçyüs

Eylemlerimizi düzenleyerek, belirli kurallara göre yön verebilen bilgi alanıdır ahlak.

Ahlak insanı insan yapan öğedir. İnsana saygılı olmaktır.Eylemlerimizi düzenleyen yönlendiren bilgi alanıdır. Dünyayı yaşanılabilir kılmaktadır.

İyi,kötü,doğru,yanlış olanı da belirlemeye çalışmaktadır. Sana yapılmasını istemediğini başkasına yapmamaktan geçmektedir.

İnsani ve vicdani hareket  etme çabasıyla zincirlenmiş vicdanların rahatlama yoludur.Kendine ve karşındakine de  dürüst olabilmektir.

İnsanın yaşam karşısındaki duruşudur.Karanlıkta da  yere çöp atmamayı anlatır. El fenerini de andırır nerede olursa orası aydınlanır...

Toplumsal değer yargılarını da  cinselliğe indirgememektir.Kadınların nasıl giyinmesini de gerektiğini de belirlemek değildir.

İnsanın kendisine olan saygısını kaybetmeden verdiği sözü tutarak

yolsuzluk dolandırıcılık talan  yapmayarak başkalarının emeğine göz dikmeden çıkar sağlamamaktır.

Zulme adaletsizliğe haksızlığa karşı çıkmaktır. Sömürüyü baskıyı iftirayı haksızlığı bozgunculuğu hizipçiliğin karşında yer almaktadır.

İnsana insan olmayı nasıl seçeceğini  gösterir. Karakterdeki her hangi bir hataya karşı sessiz kalmayıp onu düzeltme eylemidir. “Bal tutanın parmağını yalamasını” hoş  gören anlayışını da benimsememektir.

Cezalandırma korkusu olmadan doğru olanı yapabilmektir..Ahlak insanlar arası ilişkileri düzenlemede etkili bir alan olduğundan  Platon da “ahlak yaşamın amacıdır” demişti.  Tek kişiyle değil toplumun mutluluğunu esas almaktaydı. Bu mutlulukta ancak devlette bulunur.Devletin amacı insanlara erdemli iyi olan bir yaşamı sağlamasından geçmektedir.

Özgür Karakaya

[email protected]

           

YORUM EKLE