ADALET NE?

Hakkı gözetmek,doğruluktur. Kaosu engeleyen sosyal bir olgudur adalet. Kökleri başkalarının birlikteliğinde olan ortak yaşamdır.Ölçü mizan dengedir.Herkesin hak ettiğini almasıdır.

 Adalet duygusu merhametten de önde ve ileridir. Çöllere yağmurları çürümüşlüğe de güneşleri getirir. Adalet kaygılara ve kayırmalara yer vermez. Gerçeğe duyulan aşktır adalet.

 Adalettin parayla satıldığı sistemde halka güven veren güçlü bir alternatif olmadığından çaresizlik duygusuyla zalimleri ve kendilerine haksızlık edenleri "allaha havale eder"! Bu nokta da ilahi adalet beklentisi, çaresizlik sebebiyle ortaya çıkmaktadır. 

 Günümüzde adalet kavramı sosyal adaleti de içine alır. Ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerin dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesini, toplumdaki güçsüzlere devlet tarafından yardım edilmesini kapsamaktadır.

 İnsanlığın gelişimi ve toplumlara faydalı olması için toplumun öncelikli görevi adaleti sağlamaktır.

 Can Yücel in Bir Çin Şiirini anımsayalım. Bir Cin Şiiri

 Davacı zengin, davalı yoksulsa Zenginden yana işler yasa

 Davacı yoksul, davalı zenginse Davalıda kalır yine nizalı arsa

 Davacı da davalı da zenginse davada Özür diler çekilir aradan kadı

 Davacı da davalı da yoksulsa, bak, Sade o zaman işte yerin bulur hak

Ozgur Karakaya

[email protected]

YORUM EKLE