AÇLIK

Açlık  

 Açlık ordusu yürüyor

yürüyor ekmeğe doymak için           

ete doymak için                                 

kitaba doymak için

hürriyete doymak için.

                               Nazım Hikmet

İnsanlık tarih boyunca  yiyecek için gerek doğa ile gerekse kendi arasında da mücadeleler vermiştir.

Açlık  tok olmama durumu ve insanın midesinin kazınma duygusudur. Besin alma ihtiyacını hatırlatan histir.

İnsan psikolojisini de olumsuz yönde etkilemektedir. Kişinin de saldırganlaşmasına yol açmaktadır.

Açlığın ve ölümün nedeniyse beslenememekten yiyecek bulamamaktan kaynaklıdır.

Bolluk arttıkça da yani daha fazla gıda maddesi üretildikçe de açlık çeken insanların sayısı artmaktadır.

Dünyadaki bütün açlığın sorumlusu emperyalizmin ekonomi,siyasi,askeri politikalarından kaynaklanmaktadır.

Kapitalizmin  devamını sağlayabilmesi için de  ürettiği bir tür korku yöntemidir. İnsanlar açlıktan korkutuldukları için çalışır ve tüketir. Kapitalizmin döngüsü de devam etmektedir.

En temel insan haklarınden biri olan yeterli ve dengeli beslenme hakkı da kâra dayalı ekonomik sistemde hiçe sayılmaktadır.

Gelir dağılımındaki eşitsizlikte açlığı ve sosyal olumsuzlukları beraberinde getirmektedir.  Endüstriyel tarım ve gıdanın küresel ticareti de açlığın temel sebepleri   arasındadır.

Ekilebilir arazilerin bütünü yine emperyalist tekellerin tasarrufları nedeniyle değerlendirilememektedir.

Barış ve huzur içinde bir dünyanın ön koşulu açlık sorununu adaletli paylaşım sistemi içersinde çözmekten geçmektedir.  Montaigne nin dediği gibi “ Kralda dilenci de aynı iştahla acıkır”

Özgür Karakaya

[email protected]

YORUM EKLE